Jak się rozwieść by nie ucierpiały na tym dzieci?

 

Każdy adwokat spraw rodzinnych wie, że rozwód rodziców zawsze dotyka dzieci. Najważniejszą sprawą jest, zadbanie o to by dzieci jak najmniej odczuły przykre konsekwencje decycji rodziców. Z punktu widzenia prawa, sąd nie wyda orzeczenia o rozwodzie, jeśli padnie podejrzenie, że ucierpi na tym dobro dziecka, więc z takimi sprawami trzeba wzrócić się np. do adwokat-katowice.info.pl/rozwody-separacjeadwokata. Rozwód wpływa na dzieci emocjonalnie i jest to nie do uniknięcia, ale musimymy postępować w taki sposób, żeby zminimalizować skutki uboczne, jakie wywrze na nasze pociechy. Decyzja sądu może być negatywna, gdy uzna on, że na skutek rozwodu zotanie naruszone dobro dziecka i gdy pogorszy się znacząco sytuacja materialna dzieci lub też gdy zbyt mocno odbije się to na psychice dziecka, należy zatem zadbać o formalności, w których pomoże nam adwokat. Rozwód jednak wiąże się też z innymi problemami.

Musi zostać ustalona kwestia alimentów na nieletnie bądź uczące się dziecko. Jeżli rodzice ustalili to między sobą i żadne z nich nie zgłasza sprzeciwu, sąd przychyla się do ich wniosku, lecz nie bezwzględnie. Zawsze na pierwszym miejscu pojawia się jego dobro.

Wysokość żądanych alimentów na dziecko pozostające pod naszą opieką ustali adwokat, rozwód bowiem nie zwalnia od odpowiedzialności materialnej za dzieci, warto jednak pamiętać, że roszczenia powinny być zasasdne.

 

 

Na czym polega zasadność roszczeń? W Każdym przypadku nie zależy ona od wysokości zarobków, choć ma to poniekąd znaczenie. Wiosek sporządzi dla nas, bądź w pomoże nam w tym dobry adwokat od rowodów i prawa rodzinnego. Jeżeli w trakcie trwania małżeństwa dziecko jeździło na drogie kolonie czy pobierało prywatne lekcje, sąd bierze pod uwagę takie okoliczności i ustali wysokość świadczeń, dzięki którym status materialny dziecka nie pogorszy się. Należy pamiętać, że sąd nie bierze pod uwagę tylko zarobków, ale również możliwości zarobkowe, o czym z pewnością poinformuje nas adwokat. Rozwód można przeprowadzić szybko i jak najmniejszymi konsekwencjami dla dzieci, dlatego warto zasięgnąć chociażby opinii dobrej kancelarii.